Træningsmetoder

Hos Crosspaws træner vi efter princippet: belønningsbaseret træning/positiv indlæring.
Belønningsbaseret træning består bl.a. af positiv forstærkning – dvs. at vi belønner den ønskede adfærd og ignorere den uønskede adfærd.

Forestil dig, at du er startet på en ny opgave på dit arbejde;
Hver gang du gør noget, som dine kollegaer værdsætter – får du en kage.. Hver gang du gør noget, som dine kollegaer ikke værdsætter eller synes om, da ignorere de den handling du har udført – og måske hjælper de dig endda og fortæller dig, hvad de hellere ser at du gør?

Er det ikke et rart scenarie? At blive forstærket i form af kage når vi gør noget, som er korrekt i dette tilfælde og ikke får skæld ud når vi gør noget “forkert”?
Jeg mener at det er SÅDAN vi skal træne med vores hunde. Jeg mener at vi kommer længst med samarbejde og tydelig kommunikation, som ikke skræmmer hunden fra at prøve en gang til!

Jeg acceptere ikke irettesættelser, hverken verbalt eller fysisk. Kursister som råber, slår eller på anden måde er fysiske overfor deres hunde, bortvises fra pladsen uden refundering af kursusbeløb.

  • Jeg vil hellere end gerne hjælpe dig, hvis du er frustreret! Men hiv fat I mig inden din frustration går ud over din hund.

Hos mig er leg, initiativ, tryghed, respekt og glæde det vigtigste! 

Min passion er at lære dig, hvordan du kan få det bedste samarbejde med din hund og hermed kan du få en masse redskaber til, hvordan du kan optimere samarbejdet mellem dig og din hund. Gensidig respekt er vigtigt, uanset art.